Cách cấu hình AI Chat nhả từ thời gian thực cho các câu hỏi và câu trả lời dài lê thê

Chúng mình vừa phát triển thêm tính năng nhả từ thời gian thực nhằm nâng cao trải nghiệm chờ AI phản hồi.

Trước đây thì AI Chat sẽ soạn xong câu trả lời rồi mới hiển thị kết quả cho bạn thì giờ đây nó sẽ có thêm tùy chọn viết từ từ kết quả cho các bạn nhìn thấy.

Mặc định thì toàn bộ loại tài khoản đều được cài mặc định là ‘Nhả từ thời gian thực’ tuy nhiên bạn nào muốn dùng cách trả lời cũ là 'Nhả từ 1 lần duy nhất' thì cũng có  thể vào mục tài khoản để chọn nhé!.

Random image

Có thể bạn muốn đọc

Save diary
Copy
Share