Cảm ơn các bạn: Đã donate cho ChatGPTWeb và trở thành 1 phần lịch sử phát triển cùng chúng mình.

Chúc các bạn có 1 ngày học hành và làm việc đầy thuận lợi!

Số lần chat của bạn: ..

AI Soạn Nhạc


Trạng thái

Mình đã có thể làm nhạc có lời 10s

Try eminem

Try BLACKPINK Jisoo FLOWER

Try rap vui nhộn từ Paris

Try water drops

Try đánh máy

Try funk bassline with a jazzy saxophone

Try jazzy clarinet with maracas

Try deep, smooth synthwave with a dream-like atmosphere

chatgptfree.live trải nghiệm thực tế không giới hạn về AI.

Save diary
Copy
Share