ChatGPTWeb đã có app trên PlayStore và Appstore

Chat GPT Web hiện đã có mặt trên PlayStore và Appstore. 

Hiện tại sau một khoảng thời gian lập trình lại hệ thống cho tương thích với Appstore thì chúng mình đã có app trên Appstore để phục vụ người dùng sử dụng iPhone.

Quét QR tải app:

size-320

Liên kết tải app trên PlayStore:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatgptwebnativeapp

Random image

Liên kết tải app trên AppStore:

https://apps.apple.com/us/app/aichat-vn/id6450042164

Random image


Cập nhật phiên bản app 30/07/2023

Android 1.0.9 - PlayStore (Approved)

+ Thêm tính năng nhả từ realtime cho AI Chat.

+ Làm lại icon AI hình ảnh.

+ AI hình sau khi vẽ xong sẽ lưu hình ảnh vào tài khoản người dùng.

+ Mục profile có thêm thư viện ảnh, tải hình được về máy, xóa hình.

+ Nút share khi copy sẽ định dạng lại văn bản xuống dòng đẹp y như AI phản hồi tạo điều kiện cho dịch thuật tiện lợi hơn.

+ Thêm khả năng truy vấn thời tiết cho AI Chat.

iOS 1.0.7 - Appstore (Wait For Approved)

+ Add real+time speech recognition feature to AI Chat.

+ Redesign AI icon image.

+ After finishing drawing, AI will save the image to user's account.

+ Add photo library to profile, allowing users to download and delete images.

+ When copying, the share button will format the text into beautiful line breaks like AI responses, making translation more convenient.

Cập nhật phiên bản app 25/06/2023

Android 1.0.5 - PlayStore (Approved)

+ Responsive Design hỗ trợ Android Tablet tốt hơn.

+ Triển khai Google Sign-in SDK mới nhất của Google để phục vụ Android 13.

+ Thêm nút share để có thể send nội dung tạo ra bởi AI lên các phần mềm chat, email, copy lên máy tính, etc...

+ Sửa lỗi tính năng.

iOS 1.0.5 - Appstore (Approved)

+ Responsive Design hỗ trợ iPad Tablet tốt hơn.

+ Sửa lỗi force close Google Sign-in.

+ Thêm nút share để có thể send nội dung tạo ra bởi AI lên các phần mềm chat, email, copy lên máy tính, etc...

+ Sửa lỗi tính năng.

Cập nhật quyền lợi của người dùng  trên app ngày 19/06/2023

Đầu tiên mình xin thay mặt nhóm gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng sự phát triển của chúng mình và luôn tin tưởng vào nhóm phát triển. 

Hiện tại các tính năng trên app ở phiên bản đầu tiên này vẫn còn ở một khoảng cách tương đối xa so với web nhưng đây là 2 viên gạch đầu tiên tạo nền móng và chúng mình sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn AI Chat trên app và mang thêm những tính năng hữu ích có thể giải quyết công việc hằng ngày của các bạn.

Trước mắt để gia tăng khả năng xử lý công việc hằng ngày của người dùng trên ChatGPTWeb được nhiều hơn chúng mình đã tách tầng lưu lượng chat của app và web ra riêng. 

Ngoài ra thì tài khoản của bạn có thể đăng nhập qua lại giữa app và web mà không bị cản trở.

Điều này đã dẫn tới tạo ra quyền lợi mới theo hướng tăng toàn diện cho các bạn như sau:

Xem quyền lợi các loại tài khoản ở đây.

+ Free: dùng AI Chat trên web 10 lần, có thể tiếp tục dùng AI Chat trên app 10 lần.

+ VIP20: dùng AI Chat trên web 40 lần, có thể tiếp tục dùng AI Chat trên app 20 lần.

+ VIP50: dùng AI Chat trên web 70 lần, có thể tiếp tục dùng AI Chat trên app 35 lần.

+ VIP100: dùng AI Chat trên web 100 lần, có thể tiếp tục dùng AI Chat trên app 50 lần.

+ VIP200: dùng AI Chat trên web 200 lần, có thể tiếp tục dùng AI Chat trên app 100 lần.

Random image image widget

Random image image widget

Có thể bạn muốn đọc

Save diary
Copy
Share