ChatGPTWeb Nâng Cấp AI Chat lên GPT-4 Turbo 128k và AI Hình ảnh lên Dall-E 3

Rạng sáng ngày 07/11/2023 Open AI đã thông báo trên blog của mình rằng hàng tá tính năng bổ sung cũng như cải tiến mới cho ChatGPT. Trọng tâm của việc nâng cấp này có 3 thay đổi lớn có lợi cho người dùng:

1) Mẫu GPT-4 Turbo mới có khả năng cao hơn, rẻ hơn và hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh 128K (gấp 16 lần bộ nhớ của GPT-4). Kiến thức của AI về các sự kiện thế giới tính đến tháng 4 năm 2023.

2) API Trợ lý mới giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng AI hỗ trợ của riêng họ có mục tiêu và có thể gọi các mô hình và công cụ

3) AI hình ảnh tiến hóa lên DALL·E 3 (Chatgptweb đang dùng DALL·E 2).  DALL·E 3 sẽ vẽ hình từ text đẹp và thông minh hơn.

Random image

Chúng mình sẽ mang bản cập nhật thú vị này đến tay người dùng trên chatgptweb sớm nhất trong tuần này 

Update 08/11/2023: 

AI Chat trên chatgptweb đã được nâng cấp lên GPT-4 Turbo kiến thức tổng quát về thế giới cập nhật tới 04/2023

AI Hình Ảnh trên chatgptweb đã được nâng cấp lên Dall-E 3

Random image

Random image

Thân!

Random image image widget

Có thể bạn muốn đọc

Save diary
Copy
Share