Sáng Tạo Hình Ảnh Cùng AI Designer

AI Designer đã được nâng cấp để có thể phục vụ nhu cầu sáng tạo hình ảnh  cho các yêu cầu khác nhau. Bạn có thể ra lệnh cho AI tạo phong cảnh nền, thêm vật dụng vào hình ảnh tải lên. 

Các bạn có thể truy cập vào AI Designer từ menu AI Hình ảnh nhé.

Random image

Lần nay thay vì tạo biến thể ảnh các bạn đã có thể sử dụng nút ‘Sáng tạo hình ảnh’. 

Đầu tiên hãy chọn ‘Choose file'  để upload ảnh muốn chỉnh sửa lên.

Tiếp đến hãy nghĩ một câu chat ngắn và nhập nó vào khung chat.

Như hình của mình upload lên là con Robot màu xanh và mình muốn thêm cây chổi vào thì mình sẽ chat như sau:

robo màu xanh cầm chổi lau nhà 

Lưu ý: Hiện để có thể phục vụ lưu lượng dùng AI Designer hiện tại chúng mình chỉ có thể hỗ trợ full tài khoản VIP các loại tài khoản Free khi đạt giới hạn AI Designer sẽ không hiểu rõ tiếng Việt nữa. 

Các bạn có thể ra yêu cầu bằng tiếng Anh để AI luôn hiểu nhé!

Có thể bạn muốn đọc

Save diary
Copy
Share