Cảm ơn các bạn: Đã donate cho ChatGPTWeb và trở thành 1 phần lịch sử phát triển cùng chúng mình.

Chúc các bạn có 1 ngày học hành và làm việc đầy thuận lợi!

Số lần chat của bạn: ..


Cách dùng

Chọn tiếp tục để tạo nội dung như trong video


Chương 1: Lựa chọn

Bấm vào "I want more" sẽ mở khóa các công cụ hỗ trợ nâng cao để tùy chỉnh survey thành sản phẩm hoàn chỉnh theo ý tưởng của bạn

Chọn donate để cộng đồng cùng phát triển


Thiết kế hoàn tất!

Mã nguồn đã sẵn sàng để tải, nó đã được lập trình để chạy với mọi hệ điều hành và mọi môi trường như: PC, mobile, nhúng webview (app Android, iOS), chạy offline

Trong hầu hết trường hợp chỉ cần giải nén file zip và double click file "index.html" để chạy website


Một số lưu ý phát sinh | Need your attention

Tính năng này cần đăng nhập tài khoản để dùng: đăng ký tại đây

This feature requires an account login to use: Register at here

chatgptfree.live trải nghiệm thực tế không giới hạn về AI.

==== Vietnam ====

Mình đang phân tích giao diện khoan lỗ để bạn thể sửa nội dung dễ dàng.

Hãy lưu ý những chỗ biểu tượng cây viết chì chạm vào để sửa nội dung chữ hoặc hình ảnh của website nhé!

==== English ====

I am analyzing the interface and drilling holes in it so that you can easily edit the content.

Please pay attention to the areas with the pencil icon touch it to edit the text content or modify the website images!
Save diary
Copy
Share